OGLAS: TRAŽI SE TRENER/ICA SPORTSKE GIMNASTIKE

21.07.2022.

Gimnastički klub "Rijeka" traži trenera/icu sportske gimnastike. 

POTREBNE KVALIFIKACIJE:

• profesor kineziologije ili

• stručni prvostupnik trenerske struke

• poželjno iskustvo u sportskoj gimnastici (nije uvjet)

PODRUČJE RADA I DJELOVANJA:

• rekreacija

• planiranje i provođenje rada sa rekreacijom

• motiviranje djece na samostalno i kolektivno učenje i djelovanje

• mogućnost stručnog napredovanja te rada sa selekcijama

POČETAK I MJESTO RADA:

• mogućnost stalnog zaposlenja uz probni rok od tri mjeseca

• početak rada 1. rujna 2022. godine

• Gimnastička dvorana u SRC “Belveder”, Rijeka, i/ili druga mjesta koje poslodavac odredi

NAČIN I ROK PRIJAVE:

Kratki životopis sa ciljevima i ambicijama, do 20. kolovoza 2022. godine, poslati na:

• mail: gimnastickiklubrijeka@gmail.com ili

• poštom: Gimnastički klub “Rijeka”, Omladinska 8, 51 000 Rijeka